Arbetsmiljö och säkerhet

Vi är utbildade i BAS-arbete, både projektering och utförande, BAS står för Byggarbetsmiljösamordnare vilket är ett lagstadgat krav som byggherren är skyldig att ha.

Vi jobbar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och förebyggande skyddsarbete enligt lagar och förordningar.
I nuläget har vi två förtroendevalda skyddsombud på företaget.
En utbildningsplan finns på företaget där vi fortlöpande uppdaterar oss i kurser som behövs för att utföra vårt arbete säkert och effektivt.